تهران، بازار، خیابان ناصر خسرو، ابتدای کوچه مروی
اطلاعات مکان
  • آدرس: تهران، بازار، خیابان ناصر خسرو، ابتدای کوچه مروی
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل