مشهد، بلوار آب و برق، نبش هفت تیر 22
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12:30 تا 01:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل