جزییات نظر اشکان موحدی روی دایا
2 سال پیش
در نوع خود بسیار لذیذ و کم نظیر

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad