مشهد، بلوار پیروزی، بین هفت تیر وهنرستان، روبروی پیروزی ۴۹
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مشهد، بلوار پیروزی، بین هفت تیر وهنرستان، روبروی پیروزی ۴۹
  • تلفن: 09388390270
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل