کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، فاز ۳، بین خیابان ۳۰۴ و ۳۰۶
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، فاز ۳، بین خیابان ۳۰۴ و ۳۰۶
  • تلفن: 02633421360
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad