کرج، عظیمیه، بلوار استقلال، ضلع شمالی میدان اسبی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، عظیمیه، بلوار استقلال، ضلع شمالی میدان اسبی
  • تلفن: 02632532193
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 08 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل