کرج، اندیشه فاز ۴، بازار ایرانی اسلامی، طبقه زیر همکف، جنب گودال باقچه
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، اندیشه فاز ۴، بازار ایرانی اسلامی، طبقه زیر همکف، جنب گودال باقچه
  • تلفن: ۰۲۶65353868
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09:30 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل