کرج، عظیمیه، میدان اسبی به سمت میدان مهران، قبل از پمپ بنزین، مقابل آتش نشانی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، عظیمیه، میدان اسبی به سمت میدان مهران، قبل از پمپ بنزین، مقابل آتش نشانی
  • تلفن: 02632546010
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 1618 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • اینترنت رایگان
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل