مشهد، هاشميه ٩١/٥، اولين كوچه سمت چپ، انتهاي كوچه
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مشهد، هاشميه ٩١/٥، اولين كوچه سمت چپ، انتهاي كوچه
  • تلفن: 09353702600
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل