گیلان (استان)، بيستون، بین باشگاه طلايي و کوچه صفاری، بن بست بهار
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: گیلان (استان)، بيستون، بین باشگاه طلايي و کوچه صفاری، بن بست بهار
  • تلفن: 01332557476
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 16 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل