کرج، جهانشهر، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به کسری
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، جهانشهر، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به کسری
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل