کرج، جهانشهر، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به کسری
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، جهانشهر، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به کسری
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad