جزییات نظر Amir reza روی نعمت (جهانشهر)
4 سال پیش
اوایل که شروع کرده بودن خیلی بهتر بود بنظرم یخورده افت کیفیت تو کل شعب حس میشه و اینکه یه مقداری هم گرونه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت