اهواز، کیانپارس، بین خیابان هفتم و هشتم شرقی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اهواز، کیانپارس، بین خیابان هفتم و هشتم شرقی
  • تلفن: 06133922040
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 11:30 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad