3 سال پیش
کیفیت غذا خوب،محیط رستوران و پاکیزگی در حد متوسط،برخورد کارکنان و بخصوص متصدی صندوق بسیار بد است

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت