گرگان، عدالت ۳۶، گرگان پارس، خیابان آذر
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه 09:30 تا 23:59
یکشنبه 09:30 تا 23:59
دوشنبه 09:30 تا 23:59
سه شنبه 09:30 تا 23:59
چهارشنبه 09:30 تا 23:59
پنج شنبه 09:30 تا 23:59
جمعه 09:30 تا 1217 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل