تهران، میدان منیریه، چهار راه امیر بهادر
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 1315 تا 21:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad