جزییات نظر آوینا منصف روی لادن (منیریه)
3 سال پیش
قیمت و کیفیت مناسب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت