ارومیه، ارومیه، خیابان امین، نبش خیابان حکمت
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: ارومیه، ارومیه، خیابان امین، نبش خیابان حکمت
  • تلفن: 04433436207
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09 تا 22
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad