جزییات نظر hamed515 روی قنادی نان سالم
3 سال پیش
از هر نظر عالیه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت