همدان، بلوار بعثت، بعد از سه راه شکریه
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09:30 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل