جزییات نظر amir hosien روی دیاکو (همدان)
3 سال پیش
واقعا عالی بسیار عالی هستن

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت