تهران، ضلع شمالی، فلکه اول آریاشهر
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 23:55
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل