جزییات نظر سوگند همت خواه روی خوش مرام
2 سال پیش
من اینجا آیس پک موز شکلات گرفتم که طعمش خوب بود و اینکه خیلی شل و آبکی نبود....حجم آیس پک هم متوسط بود
اکثر مواقع شلوغه ولی جای نشستن داره و میتونید همون جا بشینید و حتی سفارشاتتون و همونجا میل کنید

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad