مشهد، آب وبرق، نبش هفت تیر 13
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 16:3018:30 تا 02:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل