اهواز، جاده ساحلی عامری، بعد از پل هفتم به سمت فلکه نخل
اطلاعات مکان
  • آدرس: اهواز، جاده ساحلی عامری، بعد از پل هفتم به سمت فلکه نخل
  • تلفن: 06132252331
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 1620 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • پلو و خورشت
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل