جزییات نظر ferdos روی بابل (اهواز)
2 سال پیش
فقط اگ هزینه رو ی کوچولو کمتر کنید تک میشه همینطورم خیلی عالیه مرسی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت