تهران، خیابان قصر الدشت، نرسیده به هاشمی، پلاک ۳۶۰
اطلاعات مکان
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل