2 ماه پیش
کاملا معمولی مثه ساندویچی های دور میدون انقلاب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad