اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، جنب مکینه خواجو
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، جنب مکینه خواجو
  • تلفن: 03132214700
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 15:3018 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل