جزییات نظر هاشمی روی آرسس
3 سال پیش
کیفیت خوبی داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad