جزییات نظر nastaran khandan روی حاج عباس
3 ماه پیش
کوبیدهاشون دیگ مث قبل اون کیفیتشو نداره.
اما جوجه خوشمزه بود.