جزییات نظر یلدا قدیمی روی قدح
3 سال پیش
از لحاظ کیفیت و طمع غذا میتونم بگم جزو بهترین هاس

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت