اینجا زندان نیست، رستورانه!

فست‌فود سلول توسط دو تا شریک راه اندازی شده که چندین سال پیش بخاطر مشکل مهریه زندان میفتن و بعد توسط یه خیر آزاد میشن! حالام یه درصد از فروششون رو صرف آزادی زندانیان مهریه میکنن?? محیط این فست‌فود به شکل زندان های وسترن طراحی شده و هر میز داخل یه سلول قرار گرفته ... ? البته تراس سیگار آزاد هم دارن. داخل هر سلول هم لباس های زندانی ها قرار داده شده، میتونید رایگان بپوشید، کلی عکس بگیرید و در شبکه های اجتماعیتون منتشر کنید. ??
× Ad