اصفهان، خیابان مشتاق، حمزه اصفهانی جنوبی، ابتدای فرهنگیان
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق، حمزه اصفهانی جنوبی، ابتدای فرهنگیان
  • تلفن: 03132688572
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 08 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل