اهواز، زیتون، خیابان حجت، بین زهره و زاویه
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 18 تا 00:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل