بندرعباس، چهارراه دامایی، بسمت اوقاف برج آزادی
اطلاعات مکان
  • آدرس: بندرعباس، چهارراه دامایی، بسمت اوقاف برج آزادی
  • تلفن: 0763313
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 19 تا 01
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل