قزوین، خیابان فلسطین شرقی، نبش کوچه قاقازانی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: قزوین، خیابان فلسطین شرقی، نبش کوچه قاقازانی
  • تلفن: 02833320075
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 9:30 تا 21
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل