شیراز، ‎انتهای بلوار دوستان
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08 تا 23:45
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad