کرج، فرديس، بين فلكه اول و دوم، نبش خيابان دهم جديد
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، فرديس، بين فلكه اول و دوم، نبش خيابان دهم جديد
  • تلفن: 09124687183
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل