قم، بلوارفردوسی، بین کوچه ۶ و ۸
  • هم اکنون باز است
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 00:30
ارسال تصویر گزارش مشکل