آبادان، چهار راه امیری، به سمت خیابان دبستان
اطلاعات مکان
  • آدرس: آبادان، چهار راه امیری، به سمت خیابان دبستان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 01
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad