مشهد، مشهد، بلوار ملک آباد، ابتدای خیابان بزرگمهر
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مشهد، مشهد، بلوار ملک آباد، ابتدای خیابان بزرگمهر
  • تلفن: 05138598898
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 19 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad