اردبیل (استان)، خیابان فلسطین، روبروی بانک صادرات
اطلاعات مکان
  • آدرس: اردبیل (استان)، خیابان فلسطین، روبروی بانک صادرات
  • تلفن: 04533523661
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12:15 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad