گیلان (استان)، بلوار شهيد قلی پور، ابتداي پل رو گذر، نبش كوچه مولوي ٢
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: گیلان (استان)، بلوار شهيد قلی پور، ابتداي پل رو گذر، نبش كوچه مولوي ٢
  • تلفن: 01332133112
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad