زنجان، خیابان زینبیه، روبروی عمارت ذوالفقاری
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: زنجان، خیابان زینبیه، روبروی عمارت ذوالفقاری
  • تلفن: 02433333732
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10:30 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • محلی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل