بندرعباس، بلوار امام حسن، انتهای خیابان آیت الله بروجردی
اطلاعات مکان
  • آدرس: بندرعباس، بلوار امام حسن، انتهای خیابان آیت الله بروجردی
  • تلفن: 07633737900
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل