تبریز، جاده ائل گلی، ۳۵ متری سینا، تقاطع پرواز، بابایی ۲
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، جاده ائل گلی، ۳۵ متری سینا، تقاطع پرواز، بابایی ۲
  • تلفن: ‭04133873297
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08:30 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad