کرج، عظیمیه، ضلع جنوب شرقی میدان مهران
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، عظیمیه، ضلع جنوب شرقی میدان مهران
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad