کرمانشاه، خیابان سعدی ، نبش کوی فجر
اطلاعات مکان
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • فرنگی
غذاها
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad