قم، هنرستان، میدان بسیج، بلوار محدث قمی
اطلاعات مکان
ارسال تصویر گزارش مشکل
سفارش تلفنی از ساعت 17 الی 23
امکانات
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل